Generisk Zovirax är ett antiviralt läkemedel. Acyklovir användes för generisk Zovirax acyklovir

att behandla infektioner orsakade av herpesvirus inkluderar genital herpes, herpes labialis, bältros och vattkoppor.

ad ar acyklovir?

Acyklovir ar ett antiviralt lakemedel. Det hammar tillvaxten och spridningen av herpes virus sa att kroppen kan kampa utanfor infektion. Acyklovir kommer inte att bota herpes, men det kan lindra symptom pa smittan.

Acyklovir anvands for att behandla infektioner orsakade av herpesvirus. Sjukdomar som orsakas av herpesvirus omfatta genital herpes, munsar, baltros, och kyckling pox.

Acyklovir kan ocksa anvandas for andra andamal an de som anges i denna medicinering guide.

Vad ar det viktigaste jag bor veta om acyklovir?

Ta detta lakemedel for hela den tid som din lakare. Dina symtom kan bli battre innan infektionen ar helt behandlas.

Behandling med acyklovir bor inledas sa snart som mojligt efter den forsta forekomsten av symptom (t.ex. stickande, brannande, blasor).

herpesinfektioner ar smittsam och kan smitta andra manniskor, aven om du behandlas med acyklovir. Undvik att lata infekterade omraden komma i kontakt med andra manniskor. Undvik att vidrora en smittade omradet och sedan trycka pa ogonen. Tvatta handerna ofta for att forhindra passerar infektionen till andra.

Vad ska jag diskutera med min lakare innan du tar acyklovir?

Ta inte detta lakemedel om du ar allergisk mot acyklovir eller valacyclovir (Valtrex). Innan acyklovir, beratta for din lakare om du ar allergisk mot nagot lakemedel, eller om du har njursjukdom. Du kan behova en dos anpassning eller speciella tester under behandlingen. FDA graviditet kategori B. Denna medicinering forvantas inte vara skadligt for fostret. Tala om for din lakare om du ar gravid eller planerar att bli gravida under behandlingen. Herpes virus kan overfors fran en smittad mor till hennes barn under forlossningen. Om du har genital herpes, det ar mycket viktigt att forhindra herpes skador under din graviditet sa att du inte har ett konsorgan lesion nar barnet ar fott. Acyklovir gar over i brostmjolken och kan skada en ammade barnet. Ta inte detta lakemedel utan att tala om for din lakare om du ammar ett barn.

Hur ska jag ta acyklovir?

Ta detta lakemedel exakt som det var ordinerats at dig. Ta inte medicinen i storre mangder, eller ta det under langre tid an vad som rekommenderas av din lakare. Folj anvisningarna pa ditt recept etiketten.

Behandling med acyklovir bor inledas sa snart som mojligt efter den forsta forekomsten av symptom (t.ex. stickande, brannande, blasor).

Ta varje dos med ett helt glas vatten. Drick mycket vatten nar du tar acyklovir att halla dina njurar fungerar ordentligt.

Acyklovir kan tas med eller utan mat. Med acyklovir med mat kan minska magbesvar.

Skaka oral suspension (vatska) och precis innan du mater en dos. For att vara saker pa att du far ratt dos, mat vatskan med en markant mata sked eller medicin kopp, inte med ett vanligt bord sked. Om du inte har ett dos-matanordning, Fraga apotekspersonalen for en. Ta detta lakemedel for hela den tid som din lakare. Dina symtom kan fa battre innan infektionen ar helt behandlas. Acyklovir kommer inte att behandla en virusinfektion sasom gemensamma forkylning eller influensa.

Skador orsakade av herpesvirus bor vara sa ren och torr som mojligt. Bara los klader kan bidra till att forhindra irritation av lesioner.

Store acyklovir vid rumstemperatur borta fran fukt och varme.

Vad hander om jag missar en dos?

Ta den missade dosen sa fort du kommer ihag. Om det nastan ar dags for din nasta dos, hoppa over den missade dosen och ta lakemedlet vid nasta regelbundna temne. Ta inte extra medicin for att kompensera den missade dosen.

Vad hander om jag overdos?

Sok akut lakarhjalp om du tror att du har anvant for mycket av detta lakemedel.

Symtom pa en acyklovir overdos kan omfatta beslag (konvulsioner), hallucinationer och urinera mindre an vanligt eller inte alls.

Vad ska jag undvika nar du tar acyklovir?

herpesinfektioner ar smittsam och kan smitta andra manniskor, aven om du behandlas med acyklovir. Undvik att lata infekterade omraden komma i kontakt med andra manniskor. Undvik att vidrora en smittade omradet och sedan trycka pa ogonen. Tvatta handerna ofta for att forhindra passerar infektionen till andra.

Acyklovir kommer inte att hindra spridningen av genital herpes. Undvik samlag eller anvanda en latex kondom for att forhindra spridning av viruset till andra.

Acyklovir biverkningar

Fa akut medicinsk hjalp om du har nagot av dessa tecken pa en allergisk reaktion: nasselfeber, andningssvarigheter, svullnad av ansiktet, lappar, tunga eller svalg. Sluta att anvanda acyklovir och ring din lakare omedelbart om du har nagot av dessa allvarliga sida

    urinera mindre an vanligt eller inte alls,

    latt blamarken eller blodningar,

    ovanlig svaghet.

Fortsatt anvanda acyklovir och tala med din lakare om du har nagon av dessa mindre allvarliga biverkningar:

    illamaende, krakningar, diarre, aptitforlust, magont,

    huvudvark, kansla VIMMELKANTIG, eller

    svullnad i hander eller fotter.

biverkningar an de som listats har kan ocksa forekomma. Tala med din lakare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som ar sarskilt besvarande.

Vilka andra droger paverkar acyklovir?

Innan acyklovir, beratta for din lakare om du aven tar probenecid (Benemid). Om du anvander probenecid, kan du inte att kunna anvanda acyklovir, eller du kan behova dosering justeringar eller speciella tester under behandlingen.

Det kan finnas andra lakemedel som kan paverka acyklovir. Tala om for din lakare om alla receptbelagda och OTC-lakemedel du anvander. Detta inbegriper vitaminer, mineraler, naturlakemedel och lakemedel som andra lakare. Borja inte med en ny medicin utan att tala om for din lakare.

 

Köpa billig Zovirax online. Beställa generisk Zovirax med rabatt. Inköpa lågt pris Acyklovir. Expressleverans. Beordra rabatterade läkemedel i apotek. Zovirax (Acyklovir) försäljning.

 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna. 2016