Generisk synthroid är sköldkörteln aktivitet och behandla eller hindra olika generisk Synthroid levotyroxin

 typer av struma är det också användas tillsammans med kirurgi och andra läkemedel för att hantera vissa typer av sköldkörtelcancer.

Levotyroxin anvands for:

Behandla lag skoldkortel aktivitet och behandla eller undertrycka olika typer av goiters. Det anvands ocksa med kirurgi och andra lakemedel for att hantera vissa typer av skoldkortelcancer.

levotyroxin ar ett skoldkortelhormon. Skoldkortelhormon produceras och slapps av skoldkorteln och reglerar kroppens amnesomsattning. Nar skoldkorteln ar underactive (hypotyreoidism) den inte producerar tillrackligt med skoldkortelhormon och metabolism saktar.

Anvand INTE levotyroxin om:

    du ar allergisk mot nagon ingrediens i levotyroxin

    du har haft hjartinfarkt, brostsmartor (angina), binjure problem, eller forhojt skoldkortelhormon nivaer som inte har behandlats

Kontakta din lakare eller lakare omedelbart om nagot av detta galler dig.

Innan du anvander levotyroxin:

Vissa sjukdomstillstand kan interagera med levotyroxin. Tala om for din lakare eller apotekspersonal om du har nagra medicinska besvar, sarskilt om nagon av foljande galler dig:

    om du ar gravid, planerar att bli gravid eller ammar

    om du tar nagot receptbelagt eller nonprescription medicin, vaxtpreparatet eller kosttillskottsmarknaden

    om du har allergier mot lakemedel, livsmedel eller andra amnen som

    om du har hjartproblem, hogt blodtryck, blodets koagulering problem, diabetes, benforlust (osteoporos), digestion eller naringsamnes absorption problem, infertilitet problem hypofysen problem, hog tyroida niva, eller andra tyroida problem

    Om du precis har fatt eller ar planerad till operation

Vissa lakemedel kan interagera med levotyroxin. Beratta for din lakare om du tar andra lakemedel, speciellt nagot av foljande:

    Aluminum salter (t.ex. antacida), aminoquinolones (t.ex. klorokin), amiodaron, HMG-CoA reduktas hammare (t ex simvastatin), jarnsalter (t.ex. jarn, sulfat), raloxifen, Rifampin, sertralin eller sukralfat eftersom de kan minska levotyroxin ar effektiva

    HMG-CoA reduktas hammare (t ex simvastatin) eller tricykliska antidepressiva (t.ex. amitriptylin), eftersom biverkningar sasom nervositet, snabb hjartrytm eller oregelbunden hjartrytm kan uppsta

    antikoagulantia (t.ex. warfarin) eller ketamin eftersom deras insatser och risken for biverkningar kan okas av levotyroxin

    Beta-blockerare (t ex metoprolol) eller digitalis glykosider (t.ex. digoxin) eftersom deras effektivitet kan minskas med levotyroxin

Detta kanske inte ar en komplett lista over alla kontakter som kan uppsta. Fraga din lakare om levotyroxin kan interagera med andra mediciner som du tar. Kontrollera med din lakare innan du starta, stoppa eller andra dosen av nagot lakemedel.

Hur anvander levotyroxin:

Anvand levotyroxin enligt anvisningar fran din lakare. Kontrollera etiketten pa lakemedel for exakt dosering instruktioner.

    Ta levotyroxin pa fastande mage minst 1 timme fore eller 2 till 3 timmar efter att ha atit. Det rekommenderas att du tar din dos 1 timme innan frukost, savida inte din lakare.

    Ta levotyroxin med ett helt glas vatten (8 oz/240 ml).

    Meddela din lakare om du ater mat som innehaller soja mjol (modersmjolksersattning), bomullsfro maltid, valnotter eller dietary fiber. Dessa livsmedel minskar absorptionen av levotyroxin. Din lakare kan behova andra din dos levotyroxin.

    Ta levotyroxin 4 timmar bortsett fran kalciumsupplement, jarn, antacida (sadana som innehaller aluminium, kalcium och magnesium), simethicone, cholestyramine, kolestipol, sukralfat eller natrium polystyrenlador sulfonat. Dessa lakemedel kan minska absorptionen av levotyroxin i din blodomloppet.

    levotyroxin fungerar bast om det tas vid samma tidpunkt varje dag.

    Det kan ta flera veckor (4 till 6 veckor) innan du marker en forbattring av symtomen.

    levotyroxin vanligtvis maste vidtas for livet, utom i de fall tillfalligt lag tyroida aktiviteten i samband med skoldkortel inflammation och hos patienter som tar levotyroxin pa forsok.

    for barn eller patienter som inte kan svalja hela tabletter: Krossa tabletten och blanda i 1 eller 2 tsk (5 eller 10 ml) vatten, och ger med hjalp av en sked eller dropper sa snart som mojligt efter beredning. Forvara inte blandning for senare anvandning. Blanda inte krossade tabletter i sojabonor modersmjolksersattning. Radgor med din apotekspersonal for mer information.

    Om du missar en dos levotyroxin och du tar det regelbundet, ta den sa snart som mojligt. Om nagra timmar har gatt eller om det snart ar dags for nasta dos, inte dubbel dos for att fanga upp, om rad av din lakare. Ta inte 2 doser samtidigt.

Fraga din vardgivare nagra fragor du har om hur du anvander levotyroxin.

Viktig sakerhetsinformation:

    levotyroxin snabbt kan svalla och falla sonder vilket leder till kvavning, munkavle, tabletten att fastna i halsen eller svarigheter att svalja. Det ar mycket viktigt att du tar tabletten med ett helt glas vatten. De flesta av dessa problem forsvann nar levotyroxin tabletter togs med vatten.

    Tala om for din lakare eller tandlakare att du tar levotyroxin innan du far nagot medicinskt eller tandvard, akutsjukvard, eller kirurgi.

    Om du tar blod spadningsmedel samtidigt som levotyroxin, lab tester kommer att kravas for att anpassa blodet spadningsmedel.

    Diabetes patienter - levotyroxin kan paverka blodsockret. Kontrollera blodsocker noga. Fraga din lakare innan du andrar dosen av din diabetes medicin.

    Lab tester kommer att kravas for att overvaka behandlingen. Var noga med att halla moten.

    Anvand levotyroxin med forsiktighet hos aldre, de kan vara mer kansliga for dess effekter.

    levotyroxin ska anvandas med forsiktighet hos barn, overanvandning kan minska barnets slutlig vuxen hojd.

    Graviditet och amning: Det ar inte kant om levotyroxin kan orsaka skador pa fostret. Om du blir gravid, kontakta din lakare. Du maste diskutera nyttan och riskerna med att anvanda levotyroxin nar du ar gravid. Levotyroxin finns i brostmjolk. Om du ar eller kommer att amma medan du anvander levotyroxin, kolla med din lakare. Diskutera eventuella risker for ditt barn.

Eventuella biverkningar av levotyroxin:

Alla lakemedel kan orsaka biverkningar, men manga manniskor har ingen eller liten, biverkningar. Kontrollera med din lakare om nagot av de vanligaste biverkningarna kvarstar eller bli besvarande:

Angest, diarre, rodnad, humorsvangningar, muskelsvaghet, delvis, tillfalligt haravfall, somnloshet, mag-kramper, trotthet, krakningar.

Uppsok lakare omedelbart om nagon av dessa allvarliga biverkningar intraffar:

Allvarliga allergiska reaktioner (hudutslag, nasselfeber, klada, andningssvarigheter, tathet i brostet, svullnad av mun, ansikte, lappar eller tunga), forandringar i aptit, forandringar i menstruations perioder, brostsmartor, andningssvarigheter, overdriven svettning, snabb puls, feber, huvudvark, nasselfeber eller hud utslag, hyperaktivitet, oformaga att hantera varmt eller varmt rum / vaderforhallanden; oregelbundna hjartslag, irritabilitet, ben kramper, nervositet, bultande i brostet, kramper, andnod, skakningar, viktokning eller viktminskning.

Köp rabatt generisk Synthroid i apotek. Snabb leverans. Beställa billiga Synthroid. levotyroxin med rabatt, låg kostnad. Inhandla lågt pris Synthroid (levotyroxin). Rabatt levotyroxin försäljning.

 

 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna. 2016