Generisk Singulair används för förebyggande av astma och långvarig generisk Singulair montelukast

 behandling av astma. För vissa patienter är det också för att lindra rinnande näsa orsakas av allergi och för att förhindra astmaattacker efter fysisk ansträngning.

Montelukast anvands for:

Forebyggande och langsiktig behandling av astma. Det anvands ocksa for att lindra allergiska symtom. Det kan ocksa anvandas for andra villkor som bestams av din lakare.

montelukast ar en leukotriene receptor antagonist. Det verkar genom att blockera ett amne som kallas leukotriene, som hjalper till att minska vissa astma och allergiska symptom.

Anvand INTE montelukast om:

    du ar allergisk mot nagon ingrediens i montelukast

Kontakta din lakare eller lakare omedelbart om nagot av detta galler dig.

Innan du anvander montelukast:

Vissa sjukdomstillstand kan interagera med montelukast. Tala om for din lakare eller apotekspersonal om du har nagra medicinska besvar, sarskilt om nagon av foljande galler dig:

    om du ar gravid, planerar att bli gravid eller ammar

    om du tar nagot receptbelagt eller nonprescription medicin, vaxtpreparatet eller kosttillskottsmarknaden

    om du har allergier mot lakemedel, livsmedel eller andra amnen som

    om du har leverproblem

Vissa lakemedel kan interagera med montelukast. Beratta for din lakare om du tar andra lakemedel, speciellt nagot av foljande:

    Vissa anticonvulsants (t.ex. fenobarbital) eller Rifampin eftersom de kan minska montelukast ar effektiva

Detta kanske inte ar en komplett lista over alla kontakter som kan uppsta. Fraga din lakare om montelukast kan interagera med andra mediciner som du tar. Kontrollera med din lakare innan du starta, stoppa eller andra dosen av nagot lakemedel.

Hur anvander montelukast:

Anvand montelukast enligt anvisningar fran din lakare. Kontrollera etiketten pa lakemedel for exakt dosering instruktioner. Kontrollera etiketten pa lakemedel for exakt dosering instruktioner.

    En extra patient broschyr finns med montelukast. Tala med apotekspersonalen om du har fragor om denna information.

    montelukast kan tas med eller utan foda.

    Fortsatt att anvanda montelukast aven om du kanner dig val. Missa inte nagra doser.

    Om du missar en dos av montelukast, ta den sa snart som mojligt. Om det nastan ar dags for din nasta dos, hoppa over den missade dosen. Ga tillbaka till ditt vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Fraga din vardgivare nagra fragor du har om hur du anvander montelukast.

Viktig sakerhetsinformation:

    montelukast kan orsaka dasighet eller yrsel. Dessa effekter kan bli samre om man tar det med alkohol eller vissa mediciner. Anvand montelukast med forsiktighet. Kor inte bil eller utfora andra eventuellt osakra uppgifter tills du vet hur du reagerar pa den.

    montelukast kommer inte att stoppa en astmaattack nar en har startat. Forsakra dig om att du alltid bara lampliga lakemedel (t.ex. bronchodilator inhalatorer) med dig i handelse av en astmaattack.

    Kontakta din lakare omedelbart om ditt kort verkande inhalatorn anvandning okar eller om anvandningen overskrider 24 timmar, hogst ordinerats av din lakare. Kontakta din lakare om din astma forsamras.

    inte minska dosen eller sluta anvanda montelukast eller andra astma mediciner utan att forst kontrollera med din lakare.

    Om din astma ar kanslig for aspirin eller Icke-steroida antiinflammatoriska lakemedel (NSAID) (t.ex. ibuprofen), fortsatta att undvika dessa lakemedel enligt anvisningar fran din lakare.

    Graviditet och amning: Om du blir gravid, kontakta din lakare omedelbart. Du maste diskutera nyttan och riskerna med att anvanda montelukast medan du ar gravid. Det ar inte kant om montelukast finns i brostmjolk. Om du ar eller kommer att amma medan du anvander montelukast, Kontrollera med din lakare. Diskutera eventuella risker for ditt barn.

Eventuella biverkningar av montelukast:

Alla lakemedel kan orsaka biverkningar, men manga manniskor har ingen eller liten, biverkningar. Kontrollera med din lakare om nagot av de vanligaste biverkningarna kvarstar eller bli besvarande:

hosta, yrsel, huvudvark, matsmaltningsbesvar, illamaende, magbesvar eller smarta, tappt nasa, trotthet, somnsvarigheter, svaghet.

Uppsok lakare omedelbart om nagon av dessa allvarliga biverkningar intraffar:

Allvarliga allergiska reaktioner (hudutslag, nasselfeber, andningssvarigheter, tathet i brostet, svullnad av mun, ansikte, lappar eller tunga), aggressivt beteende, agitation, mork urin, feber, influensaliknande symptom, hallucinationer, oregelbunden hjartslag, nya eller forvarrade vasande eller andra andningssvarigheter, domningar eller stickningar i hander och fotter, kramper, svar eller ihallande magont, svar sinus inflammation, svullnad, ovanlig blamarken eller blodningar, ovre luftvagsinfektion, gulnar i huden eller ogon.

 

Köp rabatt Singulair i apotek. Snabb leverans. Beställa billiga generisk Singulair. Montelukast med rabatt, låg kostnad. Inhandla lågt pris Singulair (Montelukast). Rabatt Singulair försäljning.

 

 

 

 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna. 2016