Generisk Nexium sänker magsyra OCHj för Att behandla symtom in generisk Nexium esomeprazole

 gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) and Andra villkor medför oskäliga magsyra såsom Zollinger-Ellisons syndrom. DET främjar läkning of erosiv esofagit (Skador in matstrupen of magsyra).

Esomeprazole anvands for:

behandla halsbranna eller esophagitis (inflammation i livsmedel pipe) pga surt refluxsjukdom (GERD). Det kan anvandas for att forhindra magsar samband med Icke-steroida antiinflammatoriska lakemedel (NSAID). Det kan ocksa anvandas med andra lakemedel for att forebygga sar av de sma tarmarna.

Esomeprazole ar en syra pump inhibitor (eller proton pump inhibitor). Det fungerar genom att stanga av en del av syran pumpar i bukvaggen och minska mangden syra Uppbackning i matstrupen (livsmedel pipe).

Anvand INTE Esomeprazole om:

 du ar allergisk mot nagon ingrediens i Esomeprazole eller liknande lakemedel

 

Kontakta din lakare eller lakare omedelbart om nagot av detta galler dig.

Innan du anvander Esomeprazole:

Vissa sjukdomstillstand kan interagera med detta lakemedel. Tala om for din lakare eller apotekspersonal om du har nagra medicinska besvar, sarskilt om nagon av foljande galler dig:

    om du ar gravid, planerar att bli gravid eller ammar

    om du tar nagot receptbelagt eller nonprescription medicin, vaxtpreparatet eller kosttillskottsmarknaden

    om du har allergier mot lakemedel eller andra amnen som

    om du har leversjukdom

Vissa lakemedel kan interagera med Esomeprazole. Beratta for din lakare om du tar andra lakemedel, speciellt nagot av foljande:

    Azole svampmedel (t.ex. ketokonazol) eller proteashammare (t ex indinavir), eftersom effekten kan bli minskade med Esomeprazole

    cilostazol eller digoxin, eftersom de atgarder och biverkningar kan hojas med Esomeprazole

Detta kanske inte ar en komplett lista over alla kontakter som kan uppsta. Fraga din lakare om Esomeprazole kan interagera med andra mediciner som du tar. Kontrollera med din lakare innan du starta, stoppa eller andra dosen av nagot lakemedel.

Hur du anvander Esomeprazole:

Anvand Esomeprazole enligt anvisningar fran din lakare. Kontrollera etiketten pa lakemedel for exakt dosering instruktioner. Kontrollera etiketten pa lakemedel for exakt dosering instruktioner.

    Ta Esomeprazole pa fastande mage minst 1 timme innan du ater.

    Swallow Esomeprazole helhet. Vill inte bryta, krossa eller tugga innan svalja.

    Om du har svarigheter att svalja kapseln, kan du lagga till 1 matsked applesauce till en tom skal. Oppna kapseln och tomma pellets pa applesauce. Blanda pellets med applesauce och svalja blandningen omedelbart. Den applesauce anvands bor inte vara varm och bor vara mjuk for att kunna svalja utan att tugga. Inte tugga eller krossa pellets. Forvara inte blandning for framtida bruk.

    Syrabindande kan tas samtidigt som du anvander Esomeprazole.

    Om du missar en dos av Esomeprazole, ta den sa snart som mojligt. Om det nastan ar dags for din nasta dos, hoppa over den missade dosen och ga tillbaka till ditt vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Fraga din vardgivare nagra fragor du har om hur du anvander Esomeprazole.

Viktig sakerhetsinformation:

    Meddela din lakare om du har nagra symptom pa ett blodande sar, sasom svart, Tjarhaltiga avforing eller krakning som liknar kaffesump, eller erfarenhet hals smarta, brostsmarta, eller svara magsmartor.

    Esomeprazole rekommenderas inte till barn, sakerhet och effektivitet har inte bekraftats.

    Graviditet och amning: Om du ar gravid eller planerar att bli gravid, diskutera med din lakare om fordelar och risker med anvandningen Esomeprazole under graviditet. Detta lakemedel utsondras i brostmjolk. Om du ar eller kommer att amma medan du anvander Esomeprazole, kolla med din lakare eller apotekspersonal att diskutera riskerna for ditt barn.

Eventuella biverkningar av Esomeprazole:

Alla lakemedel kan orsaka biverkningar, men manga manniskor har ingen eller liten, biverkningar. Kontrollera med din lakare om nagot av de vanligaste biverkningarna kvarstar eller bli besvarande:

Brostsmarta, forstoppning, hosta, diarre, muntorrhet, gas, huvudvark, illamaende, magont, hals smartan.

Uppsok lakare omedelbart om nagon av dessa allvarliga biverkningar intraffar:

Allvarliga allergiska reaktioner (hudutslag, nasselfeber, andningssvarigheter, tathet i brostet, svullnad av mun, ansikte, lappar eller tunga), brostet, halsen, eller svara magsmartor.

Köpa billiga Nexium online. Beställa generisk Nexium med rabatt. Inköpa lågt pris Esomeprazol. Expressleverans. Beordra rabatterade läkemedel i apotek. Nexium (Esomeprazole) försäljning.

 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna. 2016