Levitra med sin aktiva substans Vardenafil, verkar effektivt mot slapp penis, generisk Levitra vardenafil

du kan åter  igen få en erektion som varar igenom hela samlaget.

Levitra innehåller det aktiva ämnet Vardenafil som är en PDE5 hämmare. Den sexuella stimuleringen frigör nitric oxide så gör det aktiva ämnet Vardenafil att muskler i penis slappnar av så att blodet lättare kan strömma fram till vävnaden i penis och göra den erigerad.Levitra gör din erektion hårdare och större, samt att den hjälper dig att bibehålla erektionen tillräckligt länge för att kunna fullfölja ett helt samlag. Potensmedicinen Levitra har vetenskapligt beprövats fungera upp till 36 timmar per intagningstillfälle.

Dosering

Den rekommenderade dosen av Levitra är 10mg per dag och tas en timme före sex. Om inga bieffekter uppstår kan dosen ökas till 20mg per dag, om sidoeffekter däremot uppstår kan du gå ner till endast 5mg per dag. Ta aldrig mer än en tablett Levitra per dag.

Försiktighetsåtgärder

När du tagit Levitra undvik att dricka grapefrukt juice, alkoholaltiga drycker, och intag av tobak. Tobak i kombination med LEvitra kan framkalla något som kallas för NAION (plötslig nervrelaterad synförlust).Informera din läkare innan intag av Cialis om du har en missformad penis, inklusive väldigt böjd penis eller en penis med missformningar ifrån födseln, eller om du haft hjärtsvikt, hjärtinfarkt , problem med för högt eller lågt blodtryck, blödningar, magkatarr, diabetes, lever eller njur problem. Levitra kan inte intas av några patienter som samtidigt behandlas med nitrater .

Möjliga bieffekter

De vanligaste bieffekterna av Levitra är rodnad i ansiktet,huvudvärk, orolig mage, diarre, förkylningsliknande symptom. I mer ovanliga fall lågt blodtryck, suddig syn och förändringar i färg i synfältet, och det har hänt att en onormal erektion har uppstått som varar upp till 6 timmar i ett sträck och därför kan bli smärtsamt. Om din erektion varar mer än 4 timmar i ett sträck bör du omedelbart söka läkarvård då det permanent kan ge skador på din penis. I samband med andra mediciner. Undvik att ta Cialis tillsammans med mediciner såsom Erythrityl Tetranitrate, Isosorbide Dinitrate, Isosorbide Mononitrate, Nitroglycerin, Pentaerythritol Tetranitrate. Levels and toxicity of Cialis are increased by erythromycin, ketoconazole (Nizoral), itraconazole (Sporanox), indinavir (Crixivan) and ritonavir (Norvir). informera din läkare om du tar Atazanavir, Bunazosin, Clarithromycin, Doxazosin, Erythromycin, Indinavir, Itraconazole, Ketoconazole, Moxisylyte, Nefazodone, Nelfinavir, Phenoxybenzamine, Phentolamine, Prazosin, Saquinavir, Telithromycin, Terazosin, Trimazosin, Urapidil .

Missad dos av Levitra

Medicinen tas bara när den behövs, överdosera inte.Levitra tas alltså inte regelbundet utan bara vid de tillfällen där den verkligen behövs.

Överdosering

Det som anges i bieffekter kan va tecken på att du överdoserat. Sök omedelbar läkarhjälp om du enligt din uppfattning överdoserat denna medicin.FörvaringFörvara i rumstempratur långt borta ifrån barn och husdjur, undvik förvaring i soljus eller fuktiga utrymmen.

Avtal

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.

Generic Levitra att behandla sexuella funktion problem såsom impotens eller erektil dysfunktion.

 Vad ar vardenafil?

    Vardenafil slappnar av musklerna och okar blodflodet till olika delar av kroppen.

    Vardenafil anvands for behandling av Erektil dysfunktion (impotens).

    Vardenafil kan ocksa anvandas for andra andamal an de som anges i denna medicinering guide.

Vad ska jag diskutera med min lakare innan du tar vardenafil?

    Ta inte vardenafil om du aven anvander ett nitrat lakemedel for brostsmartor eller hjartproblem. Detta inkluderar nitroglycerin (Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Dur, Nitro-bud, m.fl.), isosorbiddinitrat (Dilatrate-SR, Isordil, Sorbitrate) och isosorbidmononitrat (Imdur, Ismo, Monoket). Nitrater finns ocksa i vissa partydroger som amylmetyleter nitrat eller nitrit ( "poppers"). Intag av vardenafil med nitrat medicin kan orsaka en allvarlig minskning av blodtryck, vilket leder till svimning, stroke eller hjartinfarkt.

    Ett litet antal patienter har fatt en plotslig forlust av syn efter intag av vardenafil. Denna typ av synforlust orsakas av minskat blodflode till optisk nerv i ogat. Det ar oklart om vardenafil ar den verkliga orsaken till sadana synforlust. Plotslig synforlust med vardenafil anvandning har forekommit oftast i manniskor med hjartsjukdomar, diabetes, hogt blodtryck, hogt kolesterolvarde eller vissa redan existerande ogonproblem, och i dem som roker eller ar over 50 ar gammal.

    Innan vardenafil, beratta for din lakare om du har:

        hjartsjukdom eller hjartrytmen problem,

        en senare historia (tidigare 6 manader) av en hjartinfarkt, karlkramp (brostsmarta) eller hjartsvikt,

        haft stroke eller blodproppar,

        en personlig eller familjar historia "Lang QT-syndrom",

        hogt eller lagt blodtryck,

        leversjukdom,

        njursjukdom (eller om du ar pa dialys),

        en blodkroppar sjukdom sasom sickle-cell anemi, multipelt myelom eller leukemi;

        en blodning sjukdom sasom blodarsjuka,

        en mage sar,

        retinitis pigmentosa (en arvda villkor i ogat),

        en fysisk deformitet av penis (sasom Peyronie sjukdom), eller

        om du har fatt veta bor du inte ha samlag pa grund av halsoskal.

    Om du har nagot av dessa villkor kan du inte att kunna anvanda vardenafil eller kanske du behover en dos anpassning eller speciella tester under behandlingen.

    FDA graviditet B: Aven vardenafil inte for anvandning hos kvinnor, detta lakemedel forvantas inte vara skadligt for fostret. Anvand inte vardenafil utan att tala om for din lakare om du ar gravid eller planerar att bli gravida under behandlingen.

    Aven vardenafil inte for anvandning hos kvinnor, det ar inte kant om vardenafil gar over i brostmjolk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn. Anvand inte detta lakemedel utan att tala om for din lakare om du ammar ett barn.

    Du kan behova en lagre dos av detta lakemedel om du ar aldre an 65. Folj din lakares instruktioner.

Hur ska jag ta vardenafil?

    AKE varje dos med ett helt glas vatten.

    Undvik att ta med hog fett mat innan du tar Levitra eftersom det kan leda till att lakemedel att ta mer tid att borja arbeta.

    Vardenafil tas vanligen endast vid behov, 30 - 90 minuter fore sexuell aktivitet. Den medicinering kan bidra till att uppna en erektion vid sexuell stimulering sker. Erektion inte uppstar bara genom att ta ett piller.

    Ta inte vardenafil mer an en gang om dagen. Tillat 24 timmar for att passera mellan doserna.

    Store denna medicin i rumstemperatur borta fran fukt och varme.

 

Vad hander om jag missar en dos?

    Sedan vardenafil anvands som behovs, du ar inte sannolikt att ligga pa en doseringen.

Vad hander om jag overdos?

    Sok akut lakarhjalp om du tror att du har anvant for mycket av detta lakemedel.

    Symtom pa en vardenafil overdosering kan inkludera ryggsmarta, muskelsmarta eller vision problem.

 

Vad ska jag undvika nar du tar vardenafil?

 

    Undvik att dricka alkohol, vilket kan oka nagra av de biverkningar av vardenafil.

    Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med vardenafil. Diskutera anvandandet av grapefrukt med din lakare. Inte oka eller minska mangden av grapefrukt i din kost, utan att forst tala med din lakare.

 

Vilka ar de eventuella biverkningar av vardenafil?

    Om du blir yr eller nauseated eller har smarta, domningar eller stickningar i brostet, armar, nacke eller kaken under sexuell aktivitet, sluta och ringa upp din lakare omedelbart. Du kan ha en allvarlig biverkning av vardenafil.

    Sluta att anvanda vardenafil och fa akut medicinsk hjalp om du har plotslig synforlust.

    Fa akut medicinsk hjalp om du har nagot av dessa tecken pa en allergisk reaktion: nasselfeber, andningssvarigheter, svullnad av ansiktet, lappar, tunga eller svalg.

    Sluta att anvanda vardenafil och ring din lakare omedelbart om du har nagot av dessa allvarliga biverkningar:

        brostsmarta eller tung kansla, smarta sprider sig till armen eller axeln, illamaende, svettning, allman sjuk kansla,

        oregelbundna hjartslag,

        svullnad i hander, vrister eller fotter,

        andfaddhet,

        vision forandringar;

        kanslan YR, svimning, eller

        penis erektion som ar smartsamt eller varar 4 timmar eller langre.

    Fortsatt med vardenafil och tala med din lakare om du har nagon av dessa mindre allvarliga biverkningar:

        varme eller rodnad i ansiktet, halsen eller brostet,

        tappt nasa,

        huvudvark,

        orolig mage, eller

        ryggsmarta.

    biverkningar an de som listats har kan ocksa forekomma. Tala med din lakare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som ar sarskilt besvarande.

 

Vad drogen (s) kan interagera med vardenafil?

Ta inte vardenafil om du tar foljande lakemedel:

    nitroglycerin-typ lakemedel for hjart-eller brostsmartor som amylmetyleter nitrit, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat, nitroglycerin, aven om dessa endast fattas ibland. Detta inkluderar nagra partydroger kallas "poppers" som ocksa innehaller amylmetyleter nitrat och butyl nitrat.

Vardenafil kan ocksa interagera med foljande lakemedel:

    alfa-blockerare sasom alfuzosin (UroXatral ®), doxazosin (CARDURA ®), prazosin (Minipress ®), tamsulosin (Flomax ®) eller terazosin (Hytrin ®), anvands for att behandla hogt blodtryck eller en forstorad prostata.

    arseniktrioxid

    bosentan

    vissa antibiotika sasom klaritromycin, erytromycin, sparfloxacin, troleandomycin

    vissa lakemedel som anvands for anfall sasom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

    vissa lakemedel for behandling av HIV-infektion eller aids

    vissa lakemedel for att kontrollera hjartrytmen (t.ex. amiodaron, disopyramid, dofetilid, flekainid, ibutilid, kinidin, prokainamid, propafenon, sotalol)

    klorokin

    cisaprid

    diltiazem

    grapefruktjuice

    lakemedel mot svampinfektioner (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol)

    metadon

    nikardipin

    pentamidin

    pimozid

    rifabutin, Rifampin eller rifapentin

    vissa lakemedel for behandling av depression eller humor problem (amoxapin, maprotilin, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, pimozid, fentiaziner, tricykliska antidepressiva)

    verapamil

Köpa billiga Levitra online. Beställa generisk Levitra med rabatt. Inköpa lågt pris vardenafil. Expressleverans. Beordra rabatterade läkemedel i apotek. Levitra (vardenafil) försäljning.

 

 

 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna. 2016