Generisk Priligy används för att behandla för tidig sädesavgång.  dapoxetine online

 

Vad är detta läkemedel?

Dapoxetine har visat sig vara säker och effektiv vid behandling av tidig utlösning, enligt två stora kliniska prövningar. Dapoxetin är ett kortverkande selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Vad ska min lakare innan jag tar detta läkemedel?

De måste veta om du har något av dessa villkor: bipolär sjukdom eller mani diabetes leversjukdom psykos anfall en ovanlig eller allergisk reaktion mot dapoxetin, andra läkemedel, livsmedel, färgämnen eller konserveringsmedel

Hur ska jag använda detta läkemedel?

Ta detta läkemedel genom munnen med ett glas vatten på grund 1 till 3 timmar före samlag en när det behövs. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat.

Överdosering: Om du tror att du har tagit för mycket av detta läkemedel kontakta en gift kontrollcenter eller akuten pa en gang.

OBS: Detta läkemedel är endast för dig. Dela inte detta läkemedel med andra.

Vad kan interagera med denna medicin?

För närvarande finns det inga dokumenterade läkemedelsinteraktioner i samband med dapoxetin. Farmakokinetiska studier har genomförts för att bestämma om dapoxetin har några läkemedelsinteraktioner med tadalafil och sildenafil; samt med etanol. Båda studierna visade inga signifikanta interaktioner när kombinationen administrerades. På grund av bristen på aktuell information, är det för tidigt att tala om andra potentiella läkemedelsinteraktioner.

Ge din vårdgivare en lista över alla mediciner, örter, icke-receptbelagda läkemedel, eller kosttillskott du använder. Tala också om för dem om du röker eller använder illegala droger. Vissa objekt kan interagera med din medicin.

Vad ska jag titta efter när du tar detta läkemedel?

Du kan få dåsig eller yr. Kör inte bil, använda maskiner eller göra något som kräver mental vakenhet tills du vet hur detta läkemedel påverkar dig. Inte stå eller sitta upp snabbt, särskilt om du är en äldre patient. Detta minskar risken för yrsel eller svimningsanfall. Alkohol kan göra dig mer dåsig och yr. Undvik alkoholhaltiga drycker.

Din mun kan bli torr. Tugga sockerfritt tuggummi eller suga hårda karameller, och dricka mycket vatten kan hjälpa. Kontakta din läkare om problemet inte försvinner eller är allvarlig.

Om du har diabetes, kan detta läkemedel påverkar blodsockernivåer. Kontrollera ditt blodsocker. Tala med din läkare eller sjukvårdspersonal om du märker förändringar.

Om du har tagit detta läkemedel regelbundet under en längre tid, inte plötsligt sluta ta det. Du måste gradvis minska dosen eller så kan du få biverkningar eller har en försämring av ditt tillstånd. Fråga din läkare eller sjukvårdspersonal om råd.

Vilka biverkningar kan jag märker av detta läkemedel?

Biverkningar som du personal så snart som möjligt ska rapportera till din läkare eller sjukvårds: allergiska reaktioner som hudutslag, klåda eller nässelfeber, svullnad i ansikte, läppar eller tunga

Biverkningar som vanligen inte kräver läkarvård (rapport till din läkare eller sjukvårdspersonal om de fortsätter eller är besvärande): huvudvärk diarré muntorrhet sömnlöshet illamående yrsel

Denna lista kan inte beskriva alla mojliga biverkningar.

Var kan jag hålla min medicin?

Förvara utom räckhåll för barn.

Förvara i rumstemperatur mellan 15 och 30 grader C (59 och 86 grader F). Får ej frysas. Kasta bort oanvänd medicin efter utgångsdatum.

 

Köp rabatt Dapoxetine i apotek. Snabb leverans. Beställa billiga generiska Dapoxetin. Dapoxetine med rabatt, låg kostnad. Inhandla lågt pris Dapoxetine. Rabatt Dapoxetin försäljning.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna. 2016